• De schoonheidscultus en het nastreven van een aantrekkelijk lichaamsbeeld ongeacht de leeftijd zijn, o.m. onder impuls van de media, gaandeweg heuse maatschappelijke fenomenen geworden. Tegelijkertijd doet de handel in “schoonheidsproducten” en “cosmetische wellness” de populariteit van de medische esthetiek toenemen.

 • In dat verband willen de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie (RBSPS) en de Belgische Beroepsvereniging van Plastisch Chirurgen (VBS) enkele belangrijke fundamentele principes m.b.t. hun discipline in herinnering brengen:

  • Plastische chirurgie, en in het bijzonder één van haar dochterdisciplines, de esthetische chirurgie, is een medische activiteit. Ze is nooit risicoloos.
  • Het is in geen geval een commerciële activiteit.
  • Elke handeling van (chirurgische of niet-chirurgische) invasieve medische esthetiek is onderworpen aan indicaties en contra-indicaties.
  • Elke handeling van (chirurgische of niet-chirurgische) invasieve medische esthetiek kan gepaard gaan met onverwachte neveneffecten of complicaties teweegbrengen.

 • Een behandeling plastische chirurgie vereist dus een pre- en postoperatieve begeleiding door de plastisch chirurg die de ingreep uitvoert (en zijn / haar team).

 • De patiënten moeten dus naar behoren geïnformeerd worden over alle klinische (onder meer: indicaties, contra-indicaties, onverwachte neveneffecten, complicaties…) en administratieve factoren (kosten, honoraria, eventueel geen tussenkomst van de sociale zekerheid en/of privé-verzekeringen enz.).