Erkende stem van de plastische chirurgie in België

RBSPS is de officiële instantie die de plastische chirurgie vertegenwoordigt bij het publiek, de industrie en de overheid. Zij heeft als doel het bewustzijn over de uitgebreidheid en de mogelijkheden van de verschillende aspecten van ons specialisme  te verhogen. Daarnaast stimuleert zij innovatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

 

De RBSPS verenigt officieel erkende plastische chirurgen met een diploma in plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde, alsook kandidaten in opleiding in dit specialisme.

Sinds haar oprichting in 1955 ziet de RBSPS toe op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de patiënten die medische of chirurgische ingrepen ondergaan in België, of die nu van reconstructieve of van esthetische aard zijn. Daartoe stimuleert en ondersteunt ze van hoge normen op gebied van opleiding, ethiek en goede praktijkvoering.

De RBSPS verbindt zich ertoe haar leden regelmatig op de hoogte te brengen van de wetenschappelijke en technologische updates bij nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld PIP, ALCL, COVID-19, BTW,...). De vereniging is ook verantwoordelijk voor de organisatie van nationale congressen en zorgt zo voor permanente opleiding.

De vereniging neemt actief deel aan de verdediging van de belangen van haar leden. Zij verdedigt onder meer de accreditatie van chirurgische infrastructuren die zijn onderworpen aan een strenge externe controle van apparatuur en personeel om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Zij is betrokken bij de zware taak de nomenclatuur te herzien en te actualiseren.

De vereniging voert ook bewustmakingsacties uit bij overheidsinstanties, het grote publiek,...