Advies Hoge Gezondheidsraad - esthetische activiteiten door niet-artsen

Het uitvoeren door niet-artsen van invasieve cosmetische ingrepen is een groeiend en zorgwekkend fenomeen, niet alleen in België. Recent bracht de Hoge Gezondheidsraad het duidelijk en ondubbelzinnig advies uit dat ‘niet alle schoonheidsbehandelingen zonder risico zijn’, dat we via onderstaande link willen delen.

Deze tekst heeft als voornaamste doel de consumenten te beschermen tegen de mogelijke nadelige - en soms schadelijke - gevolgen die dergelijke behandelingen kunnen meebrengen indien uitgevoerd door niet-gekwalificeerde personen, die geen geschikt opleidingstraject hebben om de soms nadelige gevolgen van hun ingrepen waar te nemen, laat staan ze te behandelen.

Enkel erkende artsen (dankzij hun duidelijk opleidingstraject) mogen esthetische behandelingen uitvoeren waarbij de huid of de slijmvliezen worden doorprikt. Niet verpleegkundigen, schoonheidsspecialisten of andere niet-artsen.

Bepaalde invasieve behandelingen mogen wel door verpleegkundigen uitgevoerd worden, maar onder supervisie van een arts (die de verantwoordelijkheid draagt): het gaat vooral over cryolipolyse, bepaalde radiofrequentie en focussed ultrasound toestellen en IPL.

De onderstaande link bevat het gedetailleerde advies, ter informatie.

www.health.belgium.be/nl/advies-9430-esthetische-activiteiten-door-niet-artsen

Wij staan als Belgische vereniging van hooggekwalificeerde en erkende Plastische Chirurgen volledig achter het recent advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Deel op