Nieuwe webpagina gewijd aan BIA-ALCL

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wenst u ervan op de hoogte te brengen dat onlangs een webpagina gewijd werd aan BIA-ALCL. Het FAGG verbindt zich ertoe de webpagina minstens jaarlijks bij te werken.

Enkele RBSPS-leden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze webpagina:
wijlen prof. De Mey, opgevolgd door Prof. Hamdi. 

Deel op