Verkiezing nieuw bestuur - Algemene Vergadering van 08/05/2021

Tijdens de volgende algemene vergadering van 8 mei 2021 worden verkiezingen van de bestuursleden van de RBSPS en de vertegenwoordigers van de RBSPS binnen het VBS georganiseerd.

Momenteel zijn de functies die nodig zijn voor de goede werking van de vereniging de volgende:

  • een voorzitter RBSPS / VBS
  • een vice-voorzitter RBSPS / VBS
  • een penningmeester RBSPS / VBS
  • een secretaris RBSPS / VBS
  • twee past presidents
  • 10 bestuurders.

Als u zich graag kandidaat wenst te stellen voor één van deze functies, kan u mij uw verzoek per e-mail versturen, vóór 18 april 2021 naar pcastus@gmail.com

Wat betreft de functie van past president, kunnen enkel de aftredende voorzitter (Dr. Jean Van Geertruyden) en degene die het mandaat voor hem had (Prof. Moustapha Hamdi) zich hiervoor kandidaat stellen.

Wat betreft de functie van voorzitter, wordt de aftredende vice-voorzitter (Dr. Alexis Verpaele) de nieuwe voorzitter.

Voor de functie van vice-voorzitter, steunen de bestuursleden de kandidatuur van Dr. Pascal Castus.

Voor meer informatie kan u de statuten van de RBSPS raadplegen, namelijk het artikel 12 met betrekking tot de verkiezing van de bestuurders.

De namen van de kandidaten voor de respectievelijke posten worden in de oproepingsbrief voor de algemene vergadering meegedeeld.

Deel op